Jambes

Jambes is a recording studio in Brussels, commissioning new works by artists experimenting with sound and voice.

E n t e r t h e j a m b o r e e


Romolo

The Holographic Universe: Meloentje & Je bent een steen

Is there a “right time” for writing or artistic expression? Could the poet train herself to come up with anything at any given moment, just like the politician, rapper or philosopher, but even more extremely: even when no question is asked?
In “The holographic universe”, Romolo explores a free poetic form of expression in which the relaxed voice sets off in a spiral of narration, interweaving daily thoughts, fresh memories and random musings.
In this way, writing becomes talking, and talking becomes walking through the landscape of the imagination, a slow descent towards regions that are unreachable for pen or keyboard.  

Is er een “geschikt moment” voor schrijven of artistieke expressie? Kan de dichter zichzelf trainen om eender wat te creëren op eender welk moment, net zoals de politicus, de rapper of de filosoof, of meer nog: zelfs als er geen vraag gesteld wordt?
In “The holographic universe” verkent Romolo een vrije poetische uitdrukkingsvorm waarin de ontspannen stem een spiraalbeweging maakt doorheen dagelijkse gedachten, verse herinneringen en willekeurige invallen.
Schrijven wordt praten en praten wordt stappen door het landschap van de verbeelding, een langzame afdaling richting gebieden die onbereikbaar zijn voor pen of toetsenbord.

Recorded in Jambes, July 2019.

 BACK