Jambes

Jambes is a recording studio in Brussels, commissioning new works by artists experimenting with sound and voice.

E n t e r t h e j a m b o r e e


Tomas Rydin

LARB

Left channel: Side A 01’36”
Right channel: Side B 01’46”

Pan stereo balance to left or right for listening to individual mono tracks or leave equally balanced to listen as a combined two-channel composition.

Tomas Rydin often makes flat things for walls but sometimes also for turntables and when he’s not using readymades, he makes things from scratch. Rydin’s homemade Plasterboards from 2012, casted in the standard A1 poster size, was made for distribution. For Jambes, he has made a hand cut 7” vinyl, carved in the studio. The published audio work contains two sides of the same record.

LARB was recorded in Jambes, September 2019.

VAHB

Vänster kanal: Sida A 01’36 ”
Höger kanal: Sida B 01’46 ”

Justera stereobalansen till vänster eller till höger för att lyssna på enskilda monospår eller lämna balansen centrerad att lyssna som en kombinerad två-kanals komposition.

Tomas Rydin gör ofta platta saker för väggar men ibland också för skivspelare och när han inte använder readymades gör han saker från grunden. Rydins hemmagjorda gipsskivor från 2012 var gjutna i standard A1-affischformat ämnat för distribution. För Jambes har han gjort en handskuren 7 ”vinyl, karvad i studion. Det publicerade ljudverket innehåller två sidor av samma skiva.

VAHB spelades in i Jambes, september 2019.

 BACK